زیر سازی راه

معرفی رشته زیر سازی راه (اوج یادگیری)

معرفی رشته زیر سازی راه (اوج یادگیری)   ریاضی-فنی کاربردی (کاردانی) >> کاردان فنّی عمران – زیر سازی راه هدف از آموزش این مجموعه تربیت

.jpg

معرفی رشته شیمی

شیمی تعریف رشته­ی شیمی عمدتاً به بررسی ساختارهای ماده و چگونگی ترکیب شدن مواد در طبیعت و همچنین به دنبال پیدا کردن فرایندهای بهینه برای

معرفی رشته کار درمانی

معرفی رشته کار درمانی (اوج یادگیری)

معرفی رشته کار درمانی (کنکور آسان است)     تجربی – پزشکی >> کار درمانی هدف هدف ، بررسی و ارزیابی توانایی‌ها و ناتوانی‌ها و

معرفی رشته عمران روستایی

معرفی رشته عمران روستایی (اوج یادگیری)

معرفی رشته عمران روستایی (اوج یادگیری)     ریاضی-فنی کاربردی (کاردانی) >> فنی کاربردی (کاردانی) فنّی عمران – عمران روستایی یکی از خسارت بارترین مهاجرت

معرفی رشته فیزیک

معرفی رشته فیزیک (اوج یادگیری)

معرفی رشته فیزیک (اوج یادگیری)     ریاضی – علوم پایه >> فیزیک هدف فیزیک علم زندگی و اصلا علم حیات است . هر چیزی

معرفی رشته کاردانی معماری

معرفی رشته کاردانی معماری (اوج یادگیری)

معرفی رشته کاردانی معماری (اوج یادگیری)     ریاضی-فنی کاربردی (کاردانی) >> کاردانی معماری کاردانی معماری بدیهی است که معماری هر کشوری نماد تفکر ،

معرفی رشته کاردان فنی عمران

معرفی رشته کاردان فنّی عمران (اوج یادگیری)

معرفی رشته کاردان فنّی عمران (اوج یادگیری)     ریاضی-فنی کاربردی (کاردانی) >> کاردان فنّی عمران کارهای عمومی ساختمان با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع

رشته ریاضی

معرفی رشته ریاضی (اوج یادگیری)

معرفی رشته ریاضی (اوج یادگیری)   ریاضی – علوم پایه >> ریاضی هدف ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×