معرفی رشته کاردانی برق (اوج یادگیری)

معرفی رشته کاردانی برق (اوج یادگیری)

معرفی رشته کاردانی برق

معرفی رشته کاردانی برق (اوج یادگیری)

 

معرفی رشته کاردانی برق

 

ریاضی-فنی کاربردی (کاردانی) >> کاردانی برق

قدرت

هدف از این دوره تربیت تکنسین در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد.

باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر تاسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد.

یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی – کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.

هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد.

این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی

با توجه به سه معیار:

الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
ب)علاقه دانشجو
ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.

طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت ۲ سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل ۴ ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی – کاربردی می باشد.
طول هر ترم ۱۷ هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی۱۷ ساعت ازمایشگاهی ۵۱ ساعت و کارگاهی و بازدید ۶۸ ساعت در طول یک ترم است.

قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :

گرایش توزیع
الف) نوسازی

• آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
• آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سرکابل و … )
• تسلط کامل به استاندارد های توزیع
• شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
• تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
• تسلط به نصب مفصل و سرکابل

ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :

• عیب یابی
• کاربرروی خطوط گرم
• جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
• سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
• آشنایی با مانور کردن شبکه
گرایش پست

الف) بهره برداری

• آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
• آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
• انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
• قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و میمیک پست.

ب)نوسازی و نصب

• تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
• آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
• نصب ترانس قدرت، ترانس زمین و راکتورها
• نصب کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها
• نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها

ج) تعمیرات

• آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
• آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
• آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، تصفیه و تزریق روغن
• آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
• آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
• آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات

فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.
الف- گرایش توزیع:

انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.

تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.

استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.

آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع مابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و …)

نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن

آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل

آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و سرپرستی

طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی

ب- گرایی پست:

آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها

آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح

قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های

اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب

نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی

کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها

آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت

آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.

آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

لینک های زیر شاید برایتان مفید باشد

معرفی رشته مهندسی برق

داوطلبان پارسال با چه رتبه مهندسی برق قبول شدند

گروه تخصصی مشاوره و برنامه ریزی مهندس حسین بنائی

جهت دریافت مشاوره تخصصی در خصوص انتخاب رشته و یا خرید منابع آموزشی با شماره های

۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰

۰۲۱۴۴۴۳۱۳۱۳

۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تماس بگیرید

یا کلمه {مشاوره تخصصی انتخاب رشته، خرید منابع آموزشی} را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبار کنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید و همچنین برای دیدن و خرید محصولات به سایت ما سر بزنید . جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید.

فهرست مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×