آخرین اخبار : 

زیست پایه دهم

زیست اصلی ترین و سخت ترین درس رشته تجربی میباشد و با توجه به مفهومی شدن کنکور های اخیر اهمیت یادگیری مفهومی ترکیبی ان دو چندان شده است در مجموعه زیر سعی به رفع این مشکل شده است

لیست قیمت:

 

نام محصول                                             نام استاد                     قیمت به هزار تومان

آموزش ۹بعدی دهم درس یک و دو                 مهدی شیخی                       45

آموزش ۹ بعدی دهم درس سه تا هفت          مهدی شیخی                      100

روش تست زنی زیست دهم                       مهدی شیخی                       100

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:
بانک     نام صاحب حساب     شماره حساب     شماره کارت
ملت     حسین بنائی            5274399201      6104337912435979

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳