آخرین اخبار : 

Tag Archives: عرفان پازوکی

تدریس زیست شناسی پایه دوازدهم عرفان پازوکی کنکور آسان است

عرفان-پازوکی تدریس زیست شناسی پایه دوازدهم عرفان پازوکی کنکور آسان است تدریس زیست شناسی پایه دوازدهم عرفان پازوکی - آموزش جامع زیست شناسی پایه دوازدهم ویژه رشته تجربی تولید شده است  تعداد ۱۲ حلقه دی وی دی آموزشی  مدرس = عرفان پازوکی قیمت ۴۸۰  هزار تومن ...

خرید محصولات انتشارات گیلنا

خرید محصولات کنکور آسان است خرید محصولات انتشارات گیلنا برای همه دانش آموزان امکان پذیر است مدرسین انتشارات گیلنا مهندس امیر مسعودی ، استاد حسین احمدی ، مهندس عارف ربیعیان ، دکتر عرفان پازوکی و ...  هستند تدریس ها به صورت جداگانه برای هر درس و حتی ...
تـــمـاس