آخرین اخبار : 

ریاضی پایه دهم

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر ۲۰ درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

لیست قیمت:

 

نام محصول                                                       نام استاد                   قیمت به هزار تومان

مجموعه,الگو و دنباله                                       مهندس مسعودی                   100

خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات)         مهندس مسعودی                    30

آمار و احتمال                                                 مهندس مسعودی                    60

روش تست زنی مجموعه دهم                          مهندس مسعودی                    60

روش تست زنی الگو و دنباله                            مهندس مسعودی                    60

روش تست زنی شمارش بدون شمردن              مهندس مسعودی                    45

روش تست زنی آمار و احتمال                          مهندس مسعودی                     45

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:
بانک     نام صاحب حساب     شماره حساب     شماره کارت
ملت     حسین بنائی            5274399201      6104337912435979

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳