آخرین اخبار : 

فیزیک پایه دهم

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر ۲۰ درصد در درس فیزیک مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن یکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای فیزیک زدن است و در ضمن یاد گیری تکنیک های حل تست میتواند شما را به درصد بالایی در این درس برساند

لیست قیمت:

 

نام محصول                                               نام استاد                                   قیمت به هزار تومان

فیزیک و اندازه گیری                                مهندس مسعودی                                        40

کار ,انرژی و توان                                     مهندس مسعودی                                        110

ویژگی های فیزیکی مواد                          مهندس مسعودی                                        80

دما,گرما و قانون گازها                              مهندس مسعودی                                        70

روش تست زنی اندازه گیری                      مهندس مسعودی                                        60

روش تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد    مهندس مسعودی                                        75

روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها        مهندس مسعودی                                        75

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:
بانک     نام صاحب حساب     شماره حساب     شماره کارت
ملت     حسین بنائی            5274399201      6104337912435979

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳