آخرین اخبار : 

مقالات

عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناصحیح
چند ترفند برای یادداشت‌برداری مطالب در سر کلاس درس
پرخوانی، مطالعه بی‌وقفه و نشستن پشت میز تمام موارد تاثیرگذار در یک بازه مطالعاتی
ده ویژگی آدم های موفق
انرژی تو صد برابر کن
نحوه تاثیر سهمیه های ۲۵ و ۵درصدی در کنکور
در یک قدمی گنج متوقف نشو
فکر کردن به کنکور سال بعد ممنوع

تـــمـاس