آخرین اخبار : 

مقالات

روش مطالعه در پایه یازدهم
هر دانش آموز چقدر به خواب نیاز دارد؟
اظطراب
تقسیم سهمیه ها بین نظام قدیم و نظام جدید در کنکور ۹۸
زیست شناسی دکتر مهدی شیخی
چرا پایه دهم این‌قدر اهمیت دارد؟
چرا باید درس هر روز را در همان روز بخوانیم
برنامه ریزیم چطوری باشه تا تفریح و استراحت هم داشته باشم

تـــمـاس